زلزله(سازه آجری) زلزله(سازه فلزی و بتنی) ترکیدگی لوله آبسیلضایعات برف و بارانطوفان و گردباد

سود مشارکت تا 50 درصد

از هر بیمه نامه ای که صادر میشود، 50 درصد از سود به شما تعلق میگیرد، به عبارتی اگر 100 هزار تومان سود نهایی بیمه نامه باشد شما همان اول 50 هزار تومان دریافت میکنید، همچنین برای پورتفو بیمه های جمعی درصد سود شما بالاتر میرود.

الان شروع کن
تبلیغی01
انتخاب بیمه نامه

مشاهده استعلام برخط حق بیمه

تبلیغی02
مشاهده حق بیمه و سود

سود شما از بیمه نامه و جزئیات

تبلیغی03
ثبت نام و صدور

پرداخت حق بیمه و صدور بیمه نامه

آنچه مشتریان بوم بیمه میگویند!

از لحاظ همکاری ، طرحهای عالی را بدون مدلهای مؤثر عملی کنید. مهندسی همزمان برنامه های کاربردی کاربردی و نه تجارت الکترونیک با پشتوانه.

شکل توصیفیشکل توصیفی