درباره ما

درباره ما

تجارت خود را با کارشناسان مجرب SEO انجام دهید

بوم بیمه شرکت خدمات بیمه ای و استارتاپی است که از دل یک ایده بزرگتر بیرون آمده است واین شرکت بیمه فاز اول از آن ایده بزرگ را اجرایی خواهد کرد.ایده ای که میخواهد کمک کند به به تمام تولید کنندگان , کشاورزان , دامداران و ... که بتوانند به بازار هدف خود نزدیکتر شوند و سود بیشتری ار این همه زحمت خود به دست بیاورند و البته ار ان سمت هم مصرف کنده با قیمت مناسب تری میتواند نیار های خود را بر طرف کند.

بوم بیمه پی برد که برایزندگی بهتر و ارامش از اینده جامعه یک نیاز بزرگ دارد و آن نیاز داشتن بیمه است.پرا همه مردم نباید به راحتی خود, ماشین, خانه, کارخانه, کارگاه, زمین , محصول و ....را که تلاش کرده بدست آورده اند با قیت مناسب بیمه کنند؟یکی از دلایل مهم آن هزینه های بیمه است و دیگری که وابسطه به عامل اول است فرهنگ بیمه و استفاده از آن است.حال مامدل کسب و کار خود را طوری طراحی کرده ایم که بتوانیم تمام ذینفعان را شریک تجاری کرده و از این طریق بتوانیم راه بیمه شدن را سهل کرده و هزینه هارا پایین آورده تا بتوانیم مانع اول را کم رنگ کرده و کم کم از این طریق فرهنگ بیمه را در کل جا معه پر رنگ تر کنیم.

بوم بیمه به این نتیجه رسید که بهترین راه برای کاهش هزینه بیمه گذار این است که اورا در سود خود شریک کند.ما به طور کاملا شفاف تا 50% سود خود از هر بیمه را( با توجه به پورتفوی ارایه شده) در مدت زمان یک ماه کاری به بیمه گذار عودت می دهیم و به این ترتیب اورا شریک خود میکنیم.حداقل این پرداختی 30 و حداکثر آن 50 در صد از سود حاصل از پورتفوی ارایه شده می باشد.